Mã số thuế cá nhân ảnh hưởng thế nào đến quyền lợi người lao động?

Trong khá nhiều những thắc mắc mà kế toán gặp phải trong quá trình công tác bao gồm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, cách làm hóa đơn điện tử, cách hạch toán chi phí để quyết toán thuế TNDN,… vấn đề về thuế TNCN thường gây nhiều khó khăn cho kế toán. Những hạn chế về quyền lợi của người lao động khi không được đăng ký mã số thuế cá nhân là gì? Người lao động không có mã số thuế cá nhân có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Để giải đáp câu hỏi trên, mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây.

1. Quy định đối với việc đăng ký mã số thuế cá nhân

Đăng ký mã số thuế cá nhân là nội dung được quy định tại khoản 5 Điều 6 của Thông tư 95/2016/TT-BTC. Doanh nghiệp phải đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân đó.

Thời hạn đăng ký là chậm nhất là 10 ngày trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm.

Doanh nghiệp có nhiều nhân viên, công nhân nên đôi khi có thể dẫn đến việc thiếu sót. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của người lao động thì các doanh nghiệp nên rà soát thật kỹ để tiến hành đăng ký mã số thuế cá nhân cho những cá nhân còn thiếu trước thời điểm quyết toán thuế TNCN năm.

mã số thuế cá nhân

2. Ảnh hưởng của việc chưa đăng ký mã số thuế cá nhân đối với người lao động

a. Cá nhân không được làm bản cam kết không khấu trừ thuế

Đối với cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế 10% nhưng tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì có thể được tạm thời không khấu trừ thuế. Để được tạm thời không khấu trừ thuế thì cá nhân cần hoàn thành Bản cam kết 02/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Để hoàn thành Bản cam kết này thì các cá nhân phải đăng ký thuế và có mã số thuế mới có thể hoàn thành được bản cam kết này.

b. Không đủ điều kiện giảm trừ gia cảnh

Điều kiện giảm trừ gia cảnh ở đây là đối với người phụ thuộc. Theo quy định của Pháp luật thì cá nhân đang có người phụ thuộc sẽ được tính giảm trừ khi đã đăng ký thuế và mã số thuế đầy đủ. Điều này được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 của Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Do đó, để đủ điều kiện giảm trừ gia cảnh và mức đóng thuế TNCN giảm đi thì người nộp thuế cần đăng ký mã số thuế đầy đủ.

c. Khoản thuế thu nhập cá nhân nộp thừa sẽ không được hoàn lại

Đến thời điểm quyết toán cuối năm thì sẽ có những trường hợp nộp thuế thu nhập cá nhân thừa. Đối với những trường hợp này, cục thuế sẽ hoàn thuế lại nhưng phải đáp ứng những điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 gồm có:

– Người nộp thuế đã nộp số tiền lớn hơn số tiền thuế phải nộp

– Cá nhân đã nộp thuế nhưng thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

– Một số trường hợp khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cá nhân sẽ được hoàn lại tiền thuế dư nếu thuộc trong ba trường hợp trên tuy nhiên cá nhân phải có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế. 

Thuế điện tử eTax – Thay đổi phương thức quản lý trong DN 

Các bước kê khai thuế giá trị gia tăng trên phần mềm excel

d. Người lao động phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà không được quyền ủy thác

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 26 của Thông tư 111/2013/TT-BTC về việc ủy quyền quyết toán thuế thì cá nhân nào có tiền lương và thu nhập có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức quyết toán thuế thay.

Tuy nhiên, để có thể ủy quyền được thì cá nhân cần phải đáp ứng một điều kiện quan trọng đó chính là phải có mã số thuế thu nhập cá nhân. Nếu như cá nhân nào không có thì phải tự mình thực hiện quyết toán thuế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *